• Informacje dla emerytów

   • ZAPROSZENIE

     

    Dyrekcja Szkoły serdecznie zaprasza na

    wyjazdową Radę Pedagogiczną,

    która odbędzie się 21 czerwca 2024 r. o godz. 17:00

    w restauracji Brzozowy Zakątek przy ul. Targowej 5 w Przasnyszu.

    Zapisy u Pani Katarzyny Szmytkowskiej w Sekretariacie Szkoły do


    wtorku 18 czerwca 2024 r. do godz. 15:00.

     

     

     

    ZAPROSZENIE

    Szanowni Państwo,

    zapraszam wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły oraz emerytów na świąteczne spotkanie wielkanocne, które odbędzie się 27.03.2024 r. (środa) o godz. 15.45 na ul. Mazowiecka 25 (sala: strzelnica).

     

    Serdecznie zapraszam.

    Paweł Szczepkowski

    Dyrektor ZSP

     

     

    OGŁOSZENIE

     

    Przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia o wysokości dochodu osiągniętego w 2023 r., które niezbędne jest do przyznania świadczeń socjalnych na rok 2024.

     

    Niezłożenie oświadczenia automatycznie ulokuje osobę uprawnioną w grupie o najwyższych dochodach.

     

    Oświadczenie należy złożyć (do 20 marca) w pokoju administracji.

     

    Oświadczenie o dochodach za 2023

     

     

    Szanowni Państwo 

     W okresie wakacyjnym planowane są 2 wyjazdy dla Kadry ZSP:

    do Turcji samolotem oraz w Karkonosze z wyjazdem do Niemiec autokarem. 

     Bliższe informacje są dostępne w szkole u Pani Sekretarz Katarzyny Szmytkowskiej. 

     Zapisy do 5 lutego 2024r. 

     

     

    OGŁOSZENIE

     

          Zespół Szkół Powiatowych w Przasnyszu informuje, że w związku z koniecznością podawania co roku do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu wysokości emerytur/rent byłych nauczycieli, do naliczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na następny rok, należy w nieprzekraczalnym terminie do 30 września każdego roku  wypełnić oświadczenie o wysokości emerytury (brutto) na podstawie ostatniej decyzji ZUS o waloryzacji i dostarczyć do administracji szkoły.

          Nie dostarczenie w/w oświadczenia skutkować będzie zaniechaniem dokonania odpisów na fundusz i w konsekwencji pozbawi byłych nauczycieli możliwości korzystania ze środków ZFŚS.

     

    Druk oświadczenia w załączeniu -  DRUK

     

     

      

     

     

     

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Powiatowych w Przasnyszu im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu
   • +48 29 752 23 00
   • Mazowiecka 25

    06-300 Przasnysz Przasnysz
    Poland
   • +48 29 752 20 18 budynek ul. Sadowa
    +48 29 333 03 83 HOTEL/INTERNAT SPORTOWY
    +48 29 333 03 78 LODOWISKO - KASA
    +48 459 582 402 KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
    +48 29 752 23 02 WICEDYREKTORZY
    +48 29 333 03 82 INTENDENT - INTERNAT
 • Galeria zdjęć

   brak danych