• Deklaracja dostępności

   • Osoby wyznaczone do współpracy ds. dostępności i wdrożenia realizacji ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

        Katarzyna Szmytkowska - sekretarz szkoły

        Aleksandra Myślińska - intendent w internacie

        Grzegorz Szczepkowski - wicedyrektor

     tel. kontaktowy 29 752 23 00

    Zespół Szkół Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

    Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej zsp-przasnysz.edu.pl

    Data publikacji strony internetowej: 01.09.2000 Data ostatniej dużej aktualizacji:  10.02.2023

     

    Stan dostępności cyfrowej

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Niedostępne elementy i treści

    • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 01 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
    • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.

     

    Przygotowanie deklaracji dostępności

    Data sporządzenia deklaracji: 2021.01.30. 

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.04.06.

    Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     

    Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami! 

    W zgłoszeniu podaj:

    • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
    • swoje imię i nazwisko,
    • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail
    • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa),

    Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.
    Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Małgorzata Jaworska-Olsztyn. Możesz skontaktować się z nią mailowo - mjaworska@zsp-przasnysz.edu.pl

    Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

    Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

    Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

    Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

    Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     

    Dostępność architektoniczna

    Zespół Szkół Powiatowych - budynek główny, ul. Mazowiecka 25, 06-300 Przasnysz

    1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Mazowieckiej, prowadzą do niej schody, jest podjazd dla niepełnosprawnych.
    2. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.
    3. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
    4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
    5. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody, schody nie posiadają platformy przyschodowej. W budynku nie ma windy.
    6. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
    7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
    8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

    Zespół Szkół Powiatowych, ul. Sadowa 5, 06-300 Przasnysz

    1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Sadowej, prowadzą do niej schody, jest podjazd dla niepełnosprawnych.
    2. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.
    3. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
    4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
    5. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody, schody nie posiadają platformy przyschodowej. W budynku nie ma windy.
    6. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
    7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
    8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

    Zespół Szkół Powiatowych, ul. Gdańska 1 , 06-300 Przasnysz

    1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Gdańskiej, prowadzą do niej schody, jest podjazd dla niepełnosprawnych.
    2. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.
    3. Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
    4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
    5. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody, schody nie posiadają platformy przyschodowej. W budynku nie ma windy.
    6. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
    7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
    8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

    Internat Zespołu Szkół Powiatowych,  ul. Mazowiecka 25, 06-300 Przasnysz

    1. Do internatu prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Mazowieckiej, prowadzą do niej schody, nie ma podjazdu dla niepełnosprawnych.
    2. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.
    3. Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
    4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
    5. Nowa część budynku posiada platformę przyschodową dla osób niepełnosprawnych.
    6. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
    7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
    8. W internacie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

    Hala sportowa Zespołu Szkół Powiatowych, ul. Sadowa 5, 06-300 Przasnysz

    1. Do hali sportowej prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Sadowej, prowadzą do niej schody, jest podjazd dla niepełnosprawnych.
    2. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.
    3. Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
    4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
    5. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody, na trybuny , schody nie posiadają platformy przyschodowej. W budynku nie ma windy.
    6. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
    7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
    8. Na hali sportowej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

    Hala sportowa z płytą sztucznego lodowiska przy Zespole Szkół Powiatowych, ul. Mazowiecka 25, 06-300 Przasnysz

    1. Do hali sportowej z płytą sztucznego lodowiska prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Mazowieckiej, prowadzą do niej schody, jest podjazd dla niepełnosprawnych.
    2. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.
    3. Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
    4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
    5. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody na trybuny, schody nie posiadają platformy przyschodowej. W budynku nie ma windy.
    6. W budynku są dostosowania dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
    7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
    8. Na hali sportowej z płytą sztucznego lodowiska nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

    Informacje dodatkowe

    Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo.

   • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Zespole Szkół Powiatowych im. mjra H. Sucharskiego w Przasnyszu


   • Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy o zasadach  przetwarzania Pani/Pana danych i przysługujących prawach.

    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Powiatowych im. mjra H. Sucharskiego w Przasnyszu, ul. Mazowiecka 25, 06-300 Przasnysz, tel. (29) 7522300.
    1. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Henryk Gauze. Kontakt z nim możliwy jest pod numerem telefonu stacjonarny 29 752 22 70 lub pod adresem e-mail: iod@powiat-przasnysz.pl.
    1. Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane są w  celu realizacji ustawowych zadań i obowiązków Zespołu Szkół Powiatowych im. mjra H. Sucharskiego w Przasnyszu, na podstawie:
    1. Przepisów prawa (Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Ustawa o systemie informacji oświatowej, Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych),
    2. udzielonej zgody lub w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem Danych. 
    1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane w ograniczonym zakresie mogą być również
    2. Podmiotom realizującym zadania na rzecz Zespół Szkół Powiatowych im. mjra H. Sucharskiego w Przasnyszu
    3. Czas przechowywania Pani/Pana danych osobowych jest określony prawem, zgodnie
     z przepisami kancelaryjno ? archiwalnymi Administratora, oraz Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane i czasie wskazanym przepisami prawa.
    4. Każdej osobie, której dane przetwarzane są w Zespół Szkół Powiatowych im. mjra H. Sucharskiego w Przasnyszu, przysługuje prawo do: dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz usunięcia jeśli pozwalają na to przepisy prawa.
    5. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o ?Wyrażenie Zgody?, informujemy że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
    6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
    7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest konieczne do realizacji ustawowych celów i zadań Administratora. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.
    8. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
    9. Podanie danych nie skutkują zautomatyzowaną oceną czynników osobowych i tym samym nie podlega profilowaniu. 
    10. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

     

    Inspektor Ochrony Danych

    Zespołu Szkół Powiatowych

    im. mjra H. Sucharskiego

    w Przasnyszu

     

    Henryk Gauze

    Tel 29 752 22 70

    E-mail iod@powiat-przasnysz.pl

  • EduPage and the GDPR

   Aby dowiedzieć się, w jaki sposób strony EduPage spełniają wymogi RODO, odwiedź stronę poniżej: edupage.org/gdpr
    

   Polityka prywatności

   Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności

    
  • Napisz do nas

   Jeśli masz pytania - napisz do nas.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
   • Kontakty

    • Zespół Szkół Powiatowych w Przasnyszu im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu
    • +48 29 752 23 00
    • Mazowiecka 25

     06-300 Przasnysz Przasnysz
     Poland
    • +48 29 752 20 18 budynek ul. Sadowa
     +48 29 333 03 83 HOTEL/INTERNAT SPORTOWY
     +48 29 333 03 78 LODOWISKO - KASA
     +48 459 582 402 KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
     +48 29 752 23 02 WICEDYREKTORZY
     +48 29 333 03 82 INTENDENT - INTERNAT
  • Galeria zdjęć

    brak danych